CBD is a dietary food supplement that is intended to supplement the normal diet. It is, according to the law, a concentrated source of one or more vitamins, minerals or other nutrients with a nutritional or physiological effect. This also applies to the CBD oil which is extracted from hemp. However, the many scientific studies that have been done and are based on CBD oil show that this cannabidiol (CBD) has a medical effect. Much of this information can be found on the internet.

& nbsp;

Cannabis oil, CBD oil and Hemp oil

All oil species that are extracted from the hemp plant (cannabis). The big difference is that there are 2 types of hemp plants, an illegal hemp plant and a legal hemp plant also called fiber hemp or industrial hemp. The border of illegal and legal lies at 0.2% THC content. Above the 0.2% THC (“high” effect) the hemp plant is illegal and therefore punishable. Hemp plants with less than 0.2% THC are legal and may be grown as arable crops, also in the Netherlands. In the province of Groningen, more than 2,000 hectares have already been cultivated and in the rest of the Netherlands it is also gaining ground quickly.
Cannabis oil is extracted from the illegal hemp plant and is therefore banned in the Netherlands, it contains more than 0.2% THC. The two other types of oil Hemp oil is pressed from seeds of the legal hemp plant and CBD oil is obtained from the leaves of these plants. Hemp oil is used as an addition for salads and CBD oil is used as a nutritional supplement.
So here is the misunderstanding from the world that CBD oil is also called cannabis oil.

& nbsp;

What does CBD stand for?

The abbreviation CBD stands for cannabidiol. It is a non-psychoactive cannabinoid that can be isolated from hemp or cannabis. However, this substance is not made by the plant itself but is an oxidation product of tetrahydrocannibinol (THC). CBD accounts for about 3-4% of the total of a cannabis extract. THC ensures that a “high” effect occurs when using weed and hash. CBD itself does not take care of these psychoactive effects, but it does influence the effect of THC. CBD may be able to counteract some of the effects of THC, such as anxiety, worsening of memory and psychotic symptoms. CBD is therefore seen as a naturally occurring cannabinoid in cannabis. These are soluble in various biological agents, but not in water. When it is at room temperature, the colorless substance takes the form of a crystalline and that is a solid. Adults and children can use CBD to promote their well-being.

What is CDB oil?

CBD oil is a pure vegetable extract that is extracted from a legal hemp plant. The best extracts are obtained by CO2 extraction of leaves and flowers. Because hemp plants grow quickly, no pesticides and pesticides are used, which means that the extracted extract also has the ECO label. To make the extract more dosable, an oil is often added. The most commonly used oil types are olive oil, hemp seed oil or linseed oil. The percentage of CBD content indicates the amount of CBD present in the product offered. The higher the percentage, the stronger the extract.

The quantity you need varies from person to person and you will have to adjust to your needs in time. A good starting amount is a CBD oil with 4% CBD and 2 x daily 4 drops to take for example in the morning and evening before bedtime. This oil is available in our shop.

& nbsp;

What is a CBD?

CBD stands for Cannabidiol. These are substances that are naturally present in cannabis (hemp) and fall under the collective name cannabinoid. Our body also makes that substance cannabinoid. The endocannabinoid system in our body is involved in many physiological effects. It plays a role in nerves, stress, inner unrest and restless feelings. The system therefore directly affects good sleep (healthy sleep) and the formation of your state of mind. In addition, it plays a role in the restorative capacity of the skin, in the growth of the body, blood pressure and stomach function. The endocannabinoid system is therefore a very important part of your body to function normally. The endocannabinoids and receptors can be found in the brain, organs, connective tissue, glands and immune cells. In each tissue, the cannabinoid system performs certain tasks with the aim of maintaining a stable balance in the body. The endocannabinoid system is often seen as a bridge between body and mind. Much research is still being done on these cannabinoids, but one thing is clear; for our health, a well-functioning cannabinoid system is of great importance. A correct addition of this substance is important.

CBD is een voedingssupplement is een voedingsmiddel dat bedoeld is als aanvulling op de normale voeding. Het is, volgens de wet, een geconcentreerde bron van één of meerdere vitaminen, mineralen of andere nutriënten met een voedingskundig of fysiologisch effect. Dit geldt ook voor de CBD olie wat gewonnen wordt uit hennep. Echter de vele wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn en worden op CBD olie wijzen uit dat deze cannabidiol (CBD) een geneeskundige werking hebben. Veel van deze informatie is te vinden op internet.

 

Wiet olie, CBD olie en Hennepolie

Allemaal olie soorten die gewonnen worden uit de hennep plant (cannabis). Het grote verschil is echter dat er 2 soorten hennepplanten zijn, een illegale hennep plant en een legale hennep plant ook wel vezel hennep of industriële hennep genoemd. De grens van illegaal en legaal ligt bij 0,2% THC gehalte. Boven de 0,2% THC (“high” effect) is de hennepplant illegaal en dus strafbaar. Hennepplanten met minder dan 0,2% THC is legaal en mag als akkerbouwgewas worden geteeld, ook in Nederland. In de provincie Groningen wordt al meer dan 2.000 ha verbouwd en in de rest van Nederland wint het ook snel terrein.
Wiet olie wordt gewonnen uit de Illegale hennepplant en is dus verboden in Nederland, het bevat meer dan 0,2% THC. De beide andere oliesoorten Hennepolie wordt geperst uit zaden van de legale hennepplant en CBD olie wordt verkregen uit de bladeren van deze planten. Hennep olie wordt gebruikt als toevoeging voor salades en CBD olie wordt gebruikt als voeding supplement.
Hierbij is dus het misverstand uit de wereld dat CBD olie ook wel wiet olie wordt genoemd.

 

Waar staat CBD voor?

De afkorting CBD staat voor cannabidiol. Het is een niet psychoactieve cannabinoïde die geïsoleerd kan worden uit hennep ofwel cannabis. Deze stof wordt echter niet door de plant zelf gemaakt maar is een oxidatieproduct van tetrahydrocannibinol (THC). CBD maakt ongeveer 3-4% van het totaal van een cannabisextract uit. THC zorgt ervoor dat er een “high” effect optreed bij het gebruik van wiet en hasj. CBD zorgt zelf niet voor deze psychoactieve effecten maar het heeft wel invloed op de werking van THC. CBD kan mogelijk een aantal effecten van THC tegen gaan, zoals angst, verslechtering van het geheugen en psychotische symptomen. CBD wordt dan ook gezien als een natuurlijk voorkomende cannabinoïde in cannabis. Deze zijn oplosbaar in diverse biologische middelen, maar niet in water. Als het op kamertemperatuur is, dan krijgt de kleurloze stof de vorm van een kristallijn en dat is een vaste stof. Volwassenen en kinderen kunnen ter bevordering van hun welzijn gebruik maken van CBD

 

Wat is CDB olie?

CBD olie is een zuiver plantaardig extract wat gewonnen wordt uit een legale hennepplant. De beste extracten worden verkregen door CO2 extractie van bladeren en bloemen. Doordat hennepplanten snel groeien wordt er geen gebruik gemaakt van pesticiden en bestrijdingsmiddelen waardoor het gewonnen extract ook nog het keurmerk ECO heeft. Om het extract beter dosseerbaar te maken wordt er vaak een olie toegevoegd. De meest gebruikte olie soorten zijn dan olijfolie, hennepzaadolie of lijnzaadolie. Het percentage CBD gehalte geeft aan de hoeveelheid CBD die aanwezig is in het aangeboden product. Hoe hoger het percentage hoe sterker het extract.

De hoeveelheid die je nodig hebt is van persoon tot persoon verschillend en zal je in de tijd moet afstemmen op je behoefte. Een goede starthoeveelheid is een CBD olie met 4% CBD en hiervan 2 x daags 4 druppels te nemen bv. s ‘morgensvroeg en s ‘avonds voor het slapen gaan. In onze shop is deze olie verkrijgbaar.

 

Wat is een CBD?

CBD staat voor Cannabidiol. Dit zijn stoffen die van nature aanwezig zijn in cannabis (hennep)en onder de verzamelnaam cannabinoïde valt. Ook ons lichaam maakt die stof cannabinoïde aan. Het endocannabinoïde systeem in ons lichaam is betrokken bij veel fysiologische effecten. Het speelt een rol bij zenuwen , stress, innerlijke onrust en bij rusteloze gevoelens. Het systeem heeft dus direct invloed op goede slaap (gezonde nachtrust) en de vorming van je gemoedstoestand. Bovendien speelt het een rol bij het herstellend vermogen van de huid, bij de bodgroei, de bloeddruk en de maagfunctie. Het endocannabinoide systeem is dus een zeer belangrijk onderdeel van je lichaam om normaal te kunnen functioneren. De endocannabinoïden en de receptoren zijn te vinden in de hersenen, organen, bindweefsel, klieren en immuuncellen. In ieder weefsel voert het cannabinoïdesysteem bepaalde taken uit met als doel, het handhaven van een stabiel evenwicht in het lichaam. Het endocannabinoïde systeem wordt vaak gezien als een brug tussen lichaam en geest. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar deze cannabinoïden, maar een ding is duidelijk; voor onze gezondheid ie een goed werkende cannabinoïden-systeem van groot belang. Een juiste aanvulling van deze stof is belangrijk.

Oliën

Capsules op maat

Capsules

Pasta’s

zelf maken

CBD olie capsules van 4% CBD

Deze CBD olie capsules van Dutch CBD oil bevat 4% CBD olie met maar liefst 11 mg CBD per capsule. Wij hebben voor u 6 druppels CBD olie op basis van 4% CBD olie in een capsule verwerkt. Deze olie bevat zuivere CBD. Dit wil zeggen dat deze olie via superkritische CO2 extractie is verkregen waardoor geen stoffen verloren zijn gegaan.

 • capsule met 6 druppels a 11 mg zuivere CBD olie van 4% per druppel
 • Natuurlijke hennepzaadolie (rijk aan Omega 6 en Omega 3 essentiële vetzuren)
 • Inhoud: 30 of 60 veganistische capsules. (op basis van 5 ml CBD olie)
 • Gebruik: naar behoefte
 • Bevat essentiële aminozuren

Gebruik

Nieuwe gebruikers raden wij aan te starten met 1 capsules per keer 2 x daags te beginnen, s ’morgens vroeg en s ‘avonds voor het slapen gaan. Indien u geen verbetering voelt kunt u de dosering naar behoefte aanpassen. Voor meer ervaren gebruikers die 2 druppels per keer nemen, kunt u dit vervangen door 1 capsule. Het snelste effect wordt bereikt door de capsules met wat water in te nemen. Omdat wij gebruik maken van hoogwaardig violet UV glas kan dit potje gewoon in daglicht op kamertemperatuur bewaard worden. Bij normaal gebruik kan dit potje kan makkelijk worden meegenomen.

Dutch CBD OIL
Dutch CBD oil is een handelsnaam van Breuklijn Groep bv. Deze organisatie beschikt over een onderneming die gespecialiseerd is in Superkritische CO2 extractie die wordt gebruikt om etherische olie te winnen. Hierdoor staan wij aan de bron van het totale productieproces. Als basis gebruiken wij Nederlandse vezelhennep van schone grond. Bij de CO2 extractie worden geen toevoegmiddelen gebruikt waardoor wij een 100% plantaardige vezelhennep pasta verkrijgen. Door het toevoegen van Bio Hennepzaadolie wordt de gewenste CBD percentage verkregen.

Inhoud:

  • 1 potje bevat de hoeveelheid CBD Bio hennepzaadolie 5 ml
  • 4% CBD
  • Afkomstig van hennepzaad en een hennepextract van bloemen
  • Verkregen door milde CO2 extractie
  • Geteeld en geproduceerd in Nederland en Duitsland
  • Geschikt voor veganisten

De informatie op deze pagina over gebruik van cannabinoïden (CBD) is bedoeld als keuze hulp voor mensen die cannabis als zelfmedicatie willen gaan gebruiken. Ons nadrukkelijke advies is om dit ALTIJD eerst met uw ARTS te bespreken. Wij doen géén medische uitspraken de informatie op deze pagina is niet bedoeld om te diagnosticeren, behandelen, genezen of ziekte te voorkomen.

Kanker en CBD olie

CBD olie
bestel hier CBD olie

Er zijn heel veel onderzoeken gedaan naar de werking van THC en cannabinoïden zoals CBD en CBDA op de remmende werking die ze zouden hebben op de celdeling bij kanker. Op internet is veel informatie te vinden over de werking hiervan.

Ook in Nederland zijn er via de stichting Medi-Wiet veel ervaringen openbaar gemaakt van mensen met kanker, die minder last van de bijwerkingen van chemotherapie hadden na het gebruik van THC olie en/of CBD olie.

Hierbij enkele links naar sites met veel informatie

Cannabidiol als potentieel anti-kanker medicijn

Is Cannabis een geneesmiddel?

* Wij leveren als producent CBD olie rechtstreek aan degene die het nodig achten zonder tussenkomst van de handel. Een faire prijs is dan ook vanzelfsprekend.

 

Dutch CBD olie is een hoog kwalitatieve CBD olie die door CO2 extractie uit Nederlandse vezelhennep gewonnen wordt. Onze olie is 100% plantaardig en wordt geleverd in een hoogwaardig violet glas zodat deze kwaliteit ook over een langere tijdsperiode wordt gehandhaafd.

CBD olie

Deze door superkritische CO2 extractie verkregen olie bevat naast CBD (Cannabidiol) nog andere cannabinoïde, terpenen, fenolen, aminozuren en andere natuurlijke elementen. De toegevoegde Bio hennepzaadolie bevat daarbij een perfect uitgebalanceerde verhouding van Omega 6 en Omega 3 essentiële vetzuren.

Psychoactieve stoffen (“verdovend” effect)

Doordat onze CBD olie een zeer geringe hoeveelheid THC (> 0,05%) bevat en een hoog CBD gehalte heeft kunt u er absoluut niet stoned of high van worden.

Gebruiksadvies

Het snelste effect wordt bereikt door de druppels op een vingertop te druppelen en daarna dit onder de tong aan te brengen en dit gedurende 1 a 2 minuten in te laten werken. Hierna kunt u wat drinken of een lepeltje honing nemen.

Bewaaradvies

Omdat wij gebruik maken van hoogwaardig violet UV glas kan dit flesje gewoon in daglicht op kamertemperatuur bewaard worden. Bij normaal gebruik lekt dit flesje niet en kan makkelijk worden meegenomen.

Dosering

Wij raden u aan met 2 druppels twee keer per dag te beginnen, in de ochtend na het opstaan en in de avond voor het slapen gaan. Indien u geen verbetering voelt kunt u de dosering naar behoefte aanpassen.

Ingrediënten

 • Inhoud 10 ml (200 – 250 druppels)
 • Vezelhennep extract afhankelijk van het gekozen percentage CBD
 • Bio Hennepzaadolie

Waarschuwing

Het is raadzaam om met een lage dosis te beginnen. Ieder lichaam is anders en reageert anders op CBD olie. Voor langdurig effect dient u CBD olie langdurig te gebruiken. Raadpleeg bij klachten altijd een arts. CBD olie niet gebruiken bij zwangerschap en borstvoeding.

Schudden voor gebruik

Let op

De olie is zeer lastig uit kleding te verwijderen.


CBD olie meer dan een voedingssupplement

Welkom op onze website www.dutchCBDoil.com die ontwikkeld is rondom het voedingssupplement CBD olie. CBD is de afkorting van cannabidiol. Deze olie wordt gewonnen uit de bladeren en bloemen van de hennepplant (cannabis).

Velen denken dat hennep wiet is maar er zijn meerdere soorten hennepplanten. Het grote verschil tussen wiet en hennep is de psychoactieve hars die wel op wiet en niet op hennep zit. Hierdoor kun je van bloemen en bladeren van de hennepplant een pasta maken met een hoog CBD gehalte en zonder THC. De grens van de maximale hoeveelheid THC, wat in Nederland legaal is ligt op 0,2% THC. Hennepsoorten tot maximaal 0,2% THC worden in Nederland ook wel industriële hennep of vezelhennep genoemd. In Nederland mogen deze soorten gewoon verbouwd worden als akkergewas. In de provincie Groningen wordt al meer dan 2000 ha verbouwd, en in de rest van Nederland groeit het aantal ha. Deze vezelhennep wordt vooral verbouwd voor de vezels die gebruikt worden voor isolatiemateriaal.

Door de snelle groei van de vezelhennepplant, in 5 maanden tijd tot wel 4 meter hoog, zijn er geen bestrijdingsmiddelen en pesticiden nodig waardoor de bladeren van de plant “schoon” zijn en als zuiver materiaal gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de CBD olie.

De olie uit de bladeren en bloemen wordt verkregen door het extraheren van dit plantaardig materiaal. Onze achtergrond is deze extractie van plantaardig materiaal door superkritische CO2. Hierdoor zijn we in aanraking gekomen met de vezelhennepplant, en hebben in de loop van de tijd dit extract, CBD olie, zeer weten te waarderen. Dit is dan ook de reden dat wij onze CBD olie en pasta onder de naam dutchCBDoil op de markt zijn gaan brengen.

Op deze website kunt u onze producten kopen en uiteraard is er informatie te vinden omtrent deze CBD olie.

Aangezien er rondom CBD olie vele (wetenschappelijke) onderzoeken worden verricht zal onze informatie nooit compleet zijn. Vandaar dat de site voortdurend in ontwikkeling is. Wij staan altijd open voor uw inbreng en kennis om deze site zo compleet mogelijk te maken. Want een ding is zeker, deze CBD olie is maar een zeer klein aspect van wat de vezelhennep ons brengen kan en de wereld kan veranderen.

Met vriendelijke groeten.

Gerald Megens

Nederlandse vezel hennep

Vezelhennep en CBD olie

Vezelhennep is een eenjarige plant die als akkerbouwgewas jaarlijks wordt ingezaaid om te worden verwerkt tot vezel, houtjes, voedingsproducten, voedingssupplementen en diervoeder. De bastvezel en de houtige binnenkern vormen grondstoffen voor tal van industriële toepassingen. Uit het zaad wordt spijsolie geperst. Uit de bladeren wordt door extractie een Cannabidiol olie gewonnen.

Vezelhennep maakt deel uit van de Cannabis soort maar heeft alleen de naam van de psychoactieve varianten gemeen. De vezelhennep soorten bevatten nauwelijks THC (minder dan 0,2%) waardoor er geen “high” effect optreed. Deze soorten zijn legaal en worden als akkerbouwgewas geteeld.

CBD is een voedingssupplement is een voedingsmiddel dat bedoeld is als aanvulling op de normale voeding. Het is, volgens de wet, een geconcentreerde bron van één of meerdere vitaminen, mineralen of andere nutriënten met een voedingskundig of fysiologisch effect. Dit geldt ook voor de CBD olie wat gewonnen wordt uit hennep. Echter de vele wetenschappelijke onderzoeken die gedaan zijn en worden op CBD olie wijzen uit dat deze cannabidiol (CBD) een geneeskundige werking hebben. Veel van deze informatie is te vinden op internet.

 

Wiet olie, CBD olie en Hennepolie

Allemaal olie soorten die gewonnen worden uit de hennep plant (cannabis). Het grote verschil is echter dat er 2 soorten hennepplanten zijn, een illegale hennep plant en een legale hennep plant ook wel vezel hennep of industriële hennep genoemd. De grens van illegaal en legaal ligt bij 0,2% THC gehalte. Boven de 0,2% THC (“high” effect) is de hennepplant illegaal en dus strafbaar. Hennepplanten met minder dan 0,2% THC is legaal en mag als akkerbouwgewas worden geteeld, ook in Nederland. In de provincie Groningen wordt al meer dan 2.000 ha verbouwd en in de rest van Nederland wint het ook snel terrein.
Wiet olie wordt gewonnen uit de Illegale hennepplant en is dus verboden in Nederland, het bevat meer dan 0,2% THC. De beide andere oliesoorten Hennepolie wordt geperst uit zaden van de legale hennepplant en CBD olie wordt verkregen uit de bladeren van deze planten. Hennep olie wordt gebruikt als toevoeging voor salades en CBD olie wordt gebruikt als voeding supplement.
Hierbij is dus het misverstand uit de wereld dat CBD olie ook wel wiet olie wordt genoemd.

 

Waar staat CBD voor?

De afkorting CBD staat voor cannabidiol. Het is een niet psychoactieve cannabinoïde die geïsoleerd kan worden uit hennep ofwel cannabis. Deze stof wordt echter niet door de plant zelf gemaakt maar is een oxidatieproduct van tetrahydrocannibinol (THC). CBD maakt ongeveer 3-4% van het totaal van een cannabisextract uit. THC zorgt ervoor dat er een “high” effect optreed bij het gebruik van wiet en hasj. CBD zorgt zelf niet voor deze psychoactieve effecten maar het heeft wel invloed op de werking van THC. CBD kan mogelijk een aantal effecten van THC tegen gaan, zoals angst, verslechtering van het geheugen en psychotische symptomen. CBD wordt dan ook gezien als een natuurlijk voorkomende cannabinoïde in cannabis. Deze zijn oplosbaar in diverse biologische middelen, maar niet in water. Als het op kamertemperatuur is, dan krijgt de kleurloze stof de vorm van een kristallijn en dat is een vaste stof. Volwassenen en kinderen kunnen ter bevordering van hun welzijn gebruik maken van CBD

 

Wat is CDB olie?

CBD olie is een zuiver plantaardig extract wat gewonnen wordt uit een legale hennepplant. De beste extracten worden verkregen door CO2 extractie van bladeren en bloemen. Doordat hennepplanten snel groeien wordt er geen gebruik gemaakt van pesticiden en bestrijdingsmiddelen waardoor het gewonnen extract ook nog het keurmerk ECO heeft. Om het extract beter dosseerbaar te maken wordt er vaak een olie toegevoegd. De meest gebruikte olie soorten zijn dan olijfolie, hennepzaadolie of lijnzaadolie. Het percentage CBD gehalte geeft aan de hoeveelheid CBD die aanwezig is in het aangeboden product. Hoe hoger het percentage hoe sterker het extract.

De hoeveelheid die je nodig hebt is van persoon tot persoon verschillend en zal je in de tijd moet afstemmen op je behoefte. Een goede starthoeveelheid is een CBD olie met 4% CBD en hiervan 2 x daags 4 druppels te nemen bv. s ‘morgensvroeg en s ‘avonds voor het slapen gaan. In onze shop is deze olie verkrijgbaar.

 

Wat is een CBD?

CBD staat voor Cannabidiol. Dit zijn stoffen die van nature aanwezig zijn in cannabis (hennep)en onder de verzamelnaam cannabinoïde valt. Ook ons lichaam maakt die stof cannabinoïde aan. Het endocannabinoïde systeem in ons lichaam is betrokken bij veel fysiologische effecten. Het speelt een rol bij zenuwen , stress, innerlijke onrust en bij rusteloze gevoelens. Het systeem heeft dus direct invloed op goede slaap (gezonde nachtrust) en de vorming van je gemoedstoestand. Bovendien speelt het een rol bij het herstellend vermogen van de huid, bij de bodgroei, de bloeddruk en de maagfunctie. Het endocannabinoide systeem is dus een zeer belangrijk onderdeel van je lichaam om normaal te kunnen functioneren. De endocannabinoïden en de receptoren zijn te vinden in de hersenen, organen, bindweefsel, klieren en immuuncellen. In ieder weefsel voert het cannabinoïdesysteem bepaalde taken uit met als doel, het handhaven van een stabiel evenwicht in het lichaam. Het endocannabinoïde systeem wordt vaak gezien als een brug tussen lichaam en geest. Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar deze cannabinoïden, maar een ding is duidelijk; voor onze gezondheid ie een goed werkende cannabinoïden-systeem van groot belang. Een juiste aanvulling van deze stof is belangrijk.

[contact-form-7 404 "Not Found"]

 

Uw Naam (verplicht)

Uw E-mail (verplicht)

Uw Telefoonnummer

Onderwerp

Uw Bericht

CBD olie 

Onze CBD olie is 100% plantaardig en bevat geen toevoegingen. Op basis van CO2 extractie is deze CBD pasta puur en zuiver. Door het toevoegen van bio olijfolie of bio hennep zaadolie ontstaat er een top kwaliteit aan CBD producten voor mens en dier. Wij leveren CBD olie tegen een reële prijs.

Wilt u een andere olie soort als toevoeging bv; kokosolie of lijnzaadolie neem dan contact met ons op.

Your basket is currently empty.

Return to shop

Login

Register